O zona interzisa pentru pescuit pe raul Tisa. Ordinul nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2017

carp-fishing-gear

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 299 din 16 ianuarie 2017 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 106.275 din 14 februarie 2017 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, luând în considerare prevederile:

– art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca – Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului emit următorul ordin:

CAPITOLUL IZone și perioade de prohibiție

Art. 1. –

 

(1)Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(2)Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.

(3)Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

(4)Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv.

Art. 2. –

În Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.

Art. 3. –

Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.

Art. 4. –

Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:

-500 m amonte și aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au cel puțin un punct de sprijin în albia cursului de apă;

-râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);

-râul Mureș de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, aval până la barajul din localitatea Reghin;

-râul Mureș prag beton Brâncovenești, amonte până la balastiera “Haneș”;

-râul Mureș în zona termocentralei Iernut având coordonatele 46.28’12,86”N, 24.11’9,42”E;

-râul Mureș în zona localității Iernut având coordonatele 46.27’14,47”N, 24.14’49,41”E;

-râul Mureș în zona localității Gheja având coordonatele 46.27’15,76”N, 24.3’38,25”E;

-râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.62”N 21°47’2.63”E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5’15.24”N 21°46’4.67”E;

-râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/comuna Borș, 500 m aval 47°4’52.45”N 21°50’10.59”E și amonte 47°4’47.19”N 21°50’49.21”E de priza de apă stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;

-râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41’7.97”N 22°7’36.95”E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40’49.56”N 22°9’1.37”E;

-râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45’3.41”N 22°5’0.28”E în aval până la polder Ginta 46°45’36.53”N 22°3’37.23”E;

-râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele lat. 45.743333, long. 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1.

Art. 5. –

Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);

b)pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c)lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;

d)lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;

e)cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 și confluența cu canalul Uzlina, tot timpul anului;

f)lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;

g)pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;

h)brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;

i)brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;

j)pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;

k)pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;

l)râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:

-curba de la Petelea, având coordonatele 46.44′.7,71”N, 24.42’27,72”E;

-țeava Glodeni, având coordonatele 46.39’23,12”N, 24.37’30, 31”E;

-Chinari, având coordonatele 46,36’3,18”N, 24.35’30,26”E;

-Chinari la țeavă, având coordonatele 46.35’50,40”N, 24.35’11,33”E;

-Târgu Mureș amonte baraj priză, având coordonatele 46.33’45,49”N, 24.34’4,41”E;

-Târgu Mureș baraj Ady, având coordonatele 46.32’37,87”N, 24.31’55,30”E;

-Morești, “Sub pădure”, având coordonatele 46.29’46,72”N, 24.27’5,34”E;

-Chețani, având coordonatele 46,27’19, 43”N, 24.1’5,85”E;

m)pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;

n)râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

o)râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

p)râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;

q)râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;

r)râul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

s)râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

ș)Râul Mare inferior de la lacul Ostrov până la lacul Hațeg, tot timpul anului;

t)râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

ț)râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

u)Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

v)râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;

w)râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;

x)râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

y)râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;

z)râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;

aa)râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;

bb)râul Bătrâna de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;

cc)râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Bărbat, tot timpul anului;

dd)râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;

ee)râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;

ff)râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval și 500 m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;

gg)râul Someș, localitatea Tămaia,300 m amonte de bacul plutitor (zona “La horincie”), tot timpul anului;

hh)râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;

ii)râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;

Articol integral AICI.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s